Corporate Social Responsibility

Belgian Distribution Group engageert zich om de Europese doelstellingen te ondersteunen en naar beste vermogen de C02 uitstoot te beperken en te reduceren.

 

De ambitie van de Europese Unie is om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Om deze doelstelling te behalen werd in 2019 de Europese Green Deal in het leven geroepen. Deze groeistrategie moet ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde zich beperkt tot 1,5°C. De Europese Unie bewandelt hiervoor een duidelijk pad met initiatieven en afdwingbare wetten die dit ondersteunt.

De eerste stap in het langetermijnplan is de CO2 uitstoot met 50% te verminderen tegen 2030. Om deze ambitie mee vorm te geven, is het de verantwoordelijkheid van alle industrietakken om hier een maximale inspanning te leveren.

“Als bedrijf heb je de verantwoordelijkheid om je kernactiviteiten op zo’n manier te organiseren dat de impact op het milieu en de maatschappij zo beperkt mogelijk is. Zorgen voor rentabiliteit en zekerheid met aandacht voor mens en milieu is een uitdagende evenwichtsoefening die we graag verder willen aangaan.”

zegt Raf Lambrix, CEO Belgian Distribution Group.