Planet

Consolideren en duurzaam verdelen

Rapport R!sult summary

Image
Result summary

In 2020 stapten we mee in het R!sult-project. Dit project liep tussen juni 2020 en april 2021 en werd ondersteund door VIL, Stad Gent en Universiteit Gent, in partnerschap met Staples, Lumap, Baert en Cargo Velo.

De onderzoeksvraag was de volgende: “Welke impact heeft een consolidatie model dat gebruik maakt van een groene modulaire vloot op de leefbaarheid en uitstoot in een stedelijk context?”. Daarnaast werd bekeken hoe het consolidatiemodel zich verhoudt ten op zichte van de standaard levermethodes.

Er werden vooraf enkele kritische succesfactoren gedefinieerd:

 • Daling van het aantal logistieke bewegingen
 • Daling in CO2-uitstoot
 • Daling in aantal gereden kilometers met bestelwagens en vrachtwagens in de stad
 • Efficiëntere ontvangst op afleveradres
 • Verhogen verkeersveiligheid
 • Verhogen van het aantal fietsleveringen
 • Verhogen verkeersleefbaarheid in de stad

"Het proefproject in Gent is een geslaagd voorbeeld van hoe VIL concrete oplossingen aanreikt om leefbaarheid en bevoorrading met elkaar te verzoenen. In dit geval levert de stad het nodige volume aan voor het consolideren van goederenstromen in en uit de stad via een stadsrandmagazijn. Dat leidt tot een significante vermindering van het aantal gereden kilometers en voertuigbewegingen in de stad. Kleinere private bedrijven kunnen hier in de toekomst makkelijker op aansluiten dan dit zelf georganiseerd te krijgen. Een mogelijk model voor de toekomstige stadslogistiek!"

Liesbeth Geysels van VIL

"De vooraf gedefinieerde doelstellingen van het project werden absoluut behaald. Door de consolidatiestrategie besparen we op het aantal leveringen en bijgevolg op het aantal logistieke bewegingen in de stad wat zorgt voor minder uitstoot, een aangenamere stadsbeleving en meer verkeersveiligheid. Bovendien zorgde het bundelen op één leverdag voor meer efficiëntie bij de verschillende vestigingen van onze universiteit.’

David Vermeersch van Universiteit Gent
Image
Citydepot

De conclusie die uit dit pilootproject getrokken kan worden, is dat last mile delivery via consolidatie van verschillende goederen een significante impact heeft op mens en milieu. Naast de meetbare invloed is er ook een positief effect op de algemene leefbaarheid in de stad. Wanneer het aantal logistieke bewegingen geminimaliseerd en uitgevoerd wordt met groen transport zal de stadskern een aangenamere plek worden.

CO2-calculator

Image
CO2-calculator

Op 19 april 2022 lanceerden wij met BD Logistics en Universiteit Antwerpen onze gloednieuwe CO2-calculator. Deze unieke, innovatieve tool laat ons toe om via een geijkte wetenschappelijke meetmethode de totale CO2-uitstoot van onze urban activiteiten kunnen weergeven. Zo kan een klant berekenen welke besparing in CO2 hij realiseert via het urban concept en deze vergelijken met de impact van last mile leveringen op de klassieke manier. 

Het project werd door de Universiteit van Antwerpen getrokken en wij kozen er bewust voor om zelf geen toegang te hebben tot de achterliggende IT-codes om zo de onafhankelijkheid van de tool te bewaren.   

“Wij zijn heel trots op deze innovatieve tool die we samen met de Universiteit Antwerpen gecreëerd hebben. Én we zijn bijzonder fier dat ook minister Petra De Sutter er kon bij zijn om mee op de officiële lanceringsknop te duwen van dit innovatieve instrument. Met dit instrument positioneert BD Logistics zich op een objectieve, op onderzoek gebaseerde, manier als dé duurzame oplossing.” 

Kristof Gouvaerts, managing director BD Logistics

Minder plastic, meer gebundeld

“Het is onze ambitie om de verdeling van het wekelijkse folderpakket steeds te verduurzamen. Dit doen we door slim te bundelen en continu te kijken naar innovaties. Het aggregeren van folders is en blijft onze core business. We bezorgen een bundel vol inspiratie bij de consument in de brievenbus.”

Leen Dehantschutter, managing director BD Media

Boxcount

Digitalisatie

Image
Digitalisatie

Het verdelen van promofolders is een belangrijke operationele pijler. Naast de initiatieven die we nemen om het overtollige papiervolume dat aangeleverd wordt door onze klanten te herleiden, proberen we ook intern ons papierverbruik te minimaliseren.

Printverbruik is meetbaar en zichtbaar. Papier wordt besteld en inkt wordt verbruikt. Ook binnen ons bedrijf werd er veel geprint. Om onze impact te verlagen en slimmer om te gaan met natuurlijke bronnen, zijn er tal van digitalisatieprocessen opgezet. Deze projecten hebben als doel onze interne en externe processen te vergemakkelijken en het print volume drastisch te verlagen.  

Om dit te doen zijn we in 2020 gestart met het digitaal ondertekenen van alle interne documenten. Alle contracten, offertes en bestelbonnen worden nu digitaal ondertekend en gearchiveerd. Het human resource departement en het finance departement hebben op die manier de  papieren flow drastisch verlaagd en werken nu grotendeels papierloos.

De wil om het papierverbruik verder te reduceren vertaalt zich ook in digitaliseringsprojecten verspreid over gans het bedrijf. Sinds 2020 hebben we bijvoorbeeld ingezet op de digitalisering van de verwerking van zoveel mogelijk  inkomende en uitgaande facturen, met als resultaat dat meer dan 90% van de inkomende facturen nu digitaal door onze leveranciers worden aangeleverd en meer dan 99% van de uitgaande facturen digitaal verstuurd worden.

Al deze initiatieven hebben er voor gezorgd dat we maandelijks ongeveer 20.000 prints minder maken dan twee jaar geleden !

Scan2Go

Image
Scan2go

Deze nieuwe interne digitale tool laat ons toe om een gerichtere opvolging te doen van de routes van onze promo koeriers op het terrein. Hierdoor zijn wij nu in staat om een zeer accurate kwaliteitsscore te berekenen van onze wekelijkse folderbedelingen. Voordien stuurden wij een tiental mensen dagelijks de baan op om controles te doen. Dankzij onze digitale tool verwezenlijken wij nu een aanzienlijke CO2 besparing.

Duurzaam aankoopbeleid

Car Policy bedrijfswagens

Image
Bedrijfswagens

Begin 2021 werd de ganse car policy herbekeken en een tender uitgeschreven met als doel het wagenpark te vergroenen.  

We trekken resoluut de kaart van plug-inhybride en vanaf de zomer van 2023 zullen dit enkel nog elektrische wagens zijn. We doen dit omdat we geloven dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben in het verduurzamen en vergroenen van het bedrijf. Daarnaast heeft elke individuele medewerker een eigen verantwoordelijkheid om te werken aan zijn impact.

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers maximaal gebruik maken van de elektrische capaciteit van hun wagens, zal er fors geïnvesteerd worden in extra laadpalen. Daarnaast zijn er ook KPI’s gedefinieerd om onze medewerkers zich bewust te laten worden van hun collectief rijgedrag. Zo monitoren we:

 • Aantal liter getankt
 • Aantal laadbeurten
 • Aantal elektrisch gereden kilometers
 • Aantal geladen Kwh  

 

Onze ambitie is om ons wagenpark geleidelijk te vergroenen, om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Tegen 2027 zal ons wagenpark dan volledig vergroend zijn. Dit zal een gemiddelde CO2 uitstootdaling van 100g/km naar ongeveer 42g/km betekenen. Dus dit is een vermindering van 62% CO2 uitstoot ten opzichte van vandaag.

Modulaire groene distributievloot

Image
Voertuigen

Als logistieke speler en distributeur, hebben we een impact op het milieu. Met CityDepot by BD Logistics gaan we resoluut voor een groene last mile. Maar ook voor onze andere activiteiten willen we gradueel ons conventioneel wagenpark afbouwen en inzetten op alternatieven.

Recent investeerden we fors in HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) vrachtwagens, CNG bestelwagens en distributiewagens en elektrische bestelwagens.

Zo slaagden we erin om in de periode 2020-2021 ons wagenpark sterk te vergroenen. Dit zijn inspanningen die ook de volgende jaren doorgetrokken zullen worden om onze voetafdruk verder te verlagen. We zien bij onze klanten dat de vraag naar duurzaam transport stijgt.  Hun vraag en onze ambitie zijn een accelerator om ons bedrijf en bij uitbreiding de ganse sector te vergroenen.

“We hebben een modulaire groene vloot. We werken via een open ecosysteem samen met fietskoeriers en daarnaast bestaat onze eigen vloot uit elektrische bestelwagens, voertuigen op CNG en vrachtwagens op HVO. Op die manier kunnen we telkens het meest efficiënte vervoersmiddel inzetten in de stad in functie van het afleverpunt. We volgen de ontwikkeling in de markt van duurzaam vervoer op de voet en evalueren telkens hoe we dit bij CityDepot zo goed mogelijk kunnen inzetten”

Kristof Gouvaerts, managing director BD Logistics

ISO 14001

Image
Iso 14001

Omwille van haar kwalitatief en verregaand milieubeleid zijn BD Media en BD Logistics ISO 14001 gecertificeerd. Deze internationale norm eist van bedrijven de nodige structurele maatregelen om de impact op het milieu te verminderen.

We zetten actief in op energieneutrale locaties. In totaal huisvest de Belgian Distribution Group 12.500 m² zonnepanelen. Sinds 2019 wordt er 100% groene stroom ingekocht.

Hieronder lijsten we nog andere maatregelen op met het oog op ecologie in onze totale waardeketen:

 • LED-verlichting in al onze logistieke units
 • Timers en sensoren om gebruik van verlichting en water in te perken
 • Maximaal hergebruik van regenwater
 • Bijdrages aan FostPlus
 • Sorteringsbeleid zit ingebakken in de interne cultuur
 • Follow-me printing systeem om minder papier te verbruiken

 

In juli 2023 werd onze onderneming geauditeerd in het kader van de hercertificicatie van onze ISO 9001 (kwaliteit) en 14001 (milieu) en hebben wij een positief advies gekregen voor het behoud van onze ISO certificatie !